من فضلك أجب عن 5 أسئلة عن اسمك الأول:     اسمك هو:

250 أسماء بنات شعبية في التايلاندية#     اسم المعنى
1นิตยา
2ศิริพรنعمة مجيد
3ศรัญญา
4สุนิตา
5อรวรรณ
6ไอรดา
7แพรวพรรณ
8ศิริรัตน์
9สุภาภรณ์
10สุพรรษา
11ชนัญญา
12นิ้ง
13อารีรัตน์
14หมิว
15ศิรินภา
16เอิร์น
17Nadiaأمل
18ปูเป้
19อลิษา
20แนน
21อาทิตยา
22เฟิร์น
23เมย์
24วราภรณ์
25เอิง
26รุ่งทิวา
27นริศรา
28บีม
29ภัทราวดี
30มาริสา
31ศิรินันท์
32Natachaيسوع المسيح
33หนึ่งฤทัย
34แพม
35อัสมา
36เนตรชนก
37ศิวพร
38จิราพร
39เกวรินทร์
40อ๋อมแอ๋ม
41Neneالخدمة، نعمة
42มาริษา
43พัชราภรณ์
44พิริษา
45กนกวรรณ
46Mintالنعناع عشبة
47Idaمن العراقة
48พลอย
49นัสรีน
50ฟ้า
51นุชจรี
52พัชรินทร์
53สุจิตรา
54ญาณิกา
55สิริยากร
56โสรญา
57วริศรา
58แพรวา
59Miki. الاسم هو أكثر شيوعا مثل اسم الفتاة
60Sofiaحكمة
61เนตรนภา
62จิรารัตน์
63Anyaالتصويت لصالح
64ทิพวัลย์
65แบม
66มาย
67Benzقوية وشجاعة كما دب
68ชนัญธิดา
69Kateنظيفة ونقية
70แพรไหม
71สุนิตา แปลว่าอะไร
72Annaكريمة والحلو والمر، وحزين
73อมิตา
74กฤติกานต์
75นาเดีย
76พัชราพร
77Shishaالرخام لطيف
78วิไลลักษณ์
79Futla
80น้ำ
81Dreamمعاصر
82สุกัญญา
83นิภาพร
84เจน
85แป้ง
86ฟารีด้า
87วรรณพร
88ประกายฟ้า
89นูรไอนี
90Hanaجون
91สุจิตตรา
92ทอฝัน
93รพีพร
94ฟาติน
95ดลยา
96วรรัตน์
97ปาริสา
98มลฤดี
99กลอยใจ
100Mariyaوبالمرارة
101Mayال
102เนย
103โบว์
104นัสรียะห์
105ณัฐรุจา
106Benابن ثروة
107Tinaوتوعدت الله
108เพ็ญนภา
109ปริม
110ใบเฟิร์น
111พริริสา
112ปรียาภรณ์
113อุ้ม
114Nana/ حلوة
115ศศิมาภรณ์
116อาย
117Asma
118สุภนิดา
119เจนจิรา
120Ritaتنظيف رشيق
121พัชชา
122นันทกานต์
123ตัสนีม
124พรีม
125ดวงพร
126Adeleالنبيل
127Vanessaسمي على اسم الإله اليوناني Phanes
128ภัทราพร
129โชติมา
130สุธิดา
131Lindaدرع من الخشب الزيزفون
132สุภัสสร
133Popverlatijnst
134Annنعمة؛
135สมลักษณ์
136มุก
137ปาลิตา
138Janeالرب هو كريمة
139เฟรม
140Earn
141นัท
142Bam
143แพร
144ชลีพร
145ปณัฐดา
146พรทิวา
147ศิริมาศ
148กอหญ้า
149ฮัซวานี
150พิมพ์ชนก
151พัชรธิดา
152ศศิวรรณ
153Natashaيسوع المسيح
154ธารารัตน์
155แพรว
156สิริมณี
157Pajaree
158Alisaنبيلة (نبل)
159วิว
160กัลยรัตน์
161ออม
162Nuch
163Giftالعروض الحالية
164ฟาร่า
165ณรินทร์ธิรา
166มะเหมี่ยว
167หทัยชนก
168นริศา
169Eveحياة
170Wawaفتاة صغيرة
171โซฟียา
172Fernنبات أخضر أن يحب الظل. الختشار سرخس أو نبات
173Minaمع قوية وإرادة وخوذة
174ปังปอนด์
175Ploy
176Ice
177อัลวานี
178กัญญาลักษณ์
179ลาตีฟะห์
180ศรุตยา
181สุภาพร
182วิไลรัตน์
183Miguelالعبرية ل "من هو مثل الله"
184น้ำฝน
185นันทพร
186นุ่น
187อาทิตติยา
188มีน
189ศิรภัสสร
190ศิรินญา
191ศศิกาญจน์
192ทิพย์ประภา
193Nanالمغامرة والشجاعة
194พัชรพร
195ใบหม่อน
196น้ำหวาน
197ปลายฟ้า
198Jennyخصب
199จิดาภา
200พลอยไพลิน
201Natalieعيد ميلاد
202พลอยขวัญ
203สริญญา
204Saraأميرة
205ศิริลักษณ์
206Deenaتقييما
207Najwaعاطفي
208Arsakura
209วิยะดา
210กัญชพร
211สุภัชชา
212Ameerahأميرة
213Yukiالثلوج أو لاكي
214Amyالحب، الحب
215WendyFwendie
216Arisمنشؤها من أدريا (في البندقية) أو مملة أسود / الظلام أو ذكر / متأنق
217Kumikoالطفل رفيق الرسم معا
218Patالارستقراطي، النبيل. اختصار لباتريك
219แตงโม
220จิรัชญา
221นาเดียร์
222ออมสิน
223ชลารัตน์
224ฝาง
225Aom
226Elsaوتوعدت الله
227Bellaالجميلة / نظيفة
228อีฟ
229เบนซ์
230Anitaكريمة والحلو والمر، وحزين
231อารียา
232มายด์
233Christineمسحه
234ทิพย์
235ผกามาศ
236Lenaأسد، من الصعب
237โชติรส
238Mussee
239ไข่มุก
240Arenaمقدس
241ฝน
242ลูกตาล
243ปนิดา
244อนิตยา
245จิรัฏฐา
246แพท
247ณัฐมณฑน์
248ออย
249นุ๊ก
250นิว

الردود


اترك تعليقا
* اختياري